หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายด่วน จันทร์คีรี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประวัติความเป็นมาของตำบลห้วยเฮี้ย มีพ่อเฒ่าโสภา บุญญาฤทธิ์ เป็นคนพาลูกหลานมาตั้งบ้านเรือน อยู่ในลำน้ำห้วยเฮี้ย ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีไม้เฮี้ย
ขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ตำบล ที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางสองลำห้วย มีลำห้วยเฮี้ย และลำน้ำคื้อ ทั้งสองลำห้วย นั้น สามารถใช้อาบและกินได้ เป็น ลำห้วยที่ให้ความสะดวกสบาย และสามารถใช้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ชาวตำบลห้วยเฮี้ยมีขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดและถือปฏิบัติ กันมา คือ ประเพณีทำบุญปราสาทผึ้ง ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ แห่ข้าวพันก้อน ประเพณีเลี้ยงบ้าน (เลี้ยงพ่อปู่) การจัดประเพณีทำบุญปราสาทผึ้ง แห่ต้นดอกไม้ แห่ข้าวพันก้อน จะทำกันในเดือนเมษายนของทุกปี หลังจากวันสงกรานต์ และมีกำหนดในวันที่ 17 – 18 เมษายน เป็นประจำทุกปี ดังนั้นชาวตำบลห้วยเฮี้ย จึงได้ตั้งชื่อเป็นตำบลห้วยเฮี้ย สืบต่อมา
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนครไทย โดยแยกออกจากตำบลบ้านแยง เมื่อปี พ.ศ. 2536 ห่างจากอำเภอ นครไทยระยะทาง 32 กิโลเมตร การคมนาคม มีถนนลาดยาง (สายบ้านแยง – นครไทย) แยกเข้าระหว่างกิโลเมตรที่ 7 – 8 ระยะทางจากอำเภอนครไทย – บ้านซำรู้ 21 กิโลเมตร และแยกจากบ้านซำรู้รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร และมีพื้นที่รวม ประมาณ 271 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,937 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านห้วยตีนตั่ง ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านเข็กใหญ่ ต. บ้านแยง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านเข็กน้อย ต. เข็กน้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแก่งหว้า – แก่งไฮ ต. หนองกะท้าว  
      อ. นครไทย จ. พิษณุโลก  
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย ได้รับการจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นองค์การบริหารขนาดกลาง
 
 
  ตำบลห้วยเฮี้ย มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเนินเขา พื้นที่
ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม และเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พื้นที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร มีแม่น้ำคานและแก่งน้ำสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของตำบลได้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านห้วยกอก 224 207 431 139  
  2   บ้านป่าคาย 425 389 814 235  
  3   บ้านห้วยเฮี้ย 299 290 589 216  
  4   บ้านซำรู้ 326 341 667 213  
  5   บ้านลาดคื้อ 391 364 755 215  
  6   บ้านห้วยทรายเหนือ 632 556 1,188 431  
  7   บ้านแก่งลาด 270 257 527 159  
  8   บ้านตะเคียนทอง 150 141 291 168  
  9   บ้านทรัพย์โสภา 439 398 837 265  
  10   บ้านสัมพันธ์ 250 230 480 169  
 
      รวม 3,406 3,173 6,579 2,210  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-000-212