หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกนกวรรณ สุพรรณลักษณ์ (สายคลองร้องหินลาด) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายห้วยเตย หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเตย หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมหมาย ดอนชาไพร หมู่ที่ ๔ บ้านซำรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจันทร์ แซวหิน ถึงบ้านนางสาวนงลักษณ์ สิทธิไชย หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้ม ๑๒ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายสมาน ปัดถา(สายห้วยป่าคาย) หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเฮี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำประปา จุดหน้าบ้านนายอานนท์ กิตติวุฒิเมธี หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเฮี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยเฮี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย จำนวน ๓ ศูนย์ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]

  (1)