หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายจวน อินทร์จันทรา
ประธานสภาห้วยเฮี้ย
 


นายสมเดช สุดแก้ว
รองประธานสภา อบต.ห้วยเฮี้ย


นายสมบัติ อินทร์จันทรา
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
 
สมาชิกสภา
 


นายดัง อ่อนด้วง
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2


นายเพ็ชร บุญญาฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3


นายบันเลง ปัตถา
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3


นายอภิวัฒน์ วังคีรี
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4


นายสรวีย์ กิจชัยอุดมสินท์
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4


นายสังเวียน สุดแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5


นายถนอม มาสา
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5


นายสฤษดิ์ สฤษดิ์ทองกุล
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6


นายณัตพงษ์ หว้ากิจเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-889