หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
[ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2