หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันฯ [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศสมัยประชุมสภาฯ [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.ห้วยเฮี้ย [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3