หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายด่วน จันทร์คีรี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้น้ำฝนอย่างเดียว จำนวน 1,482 ครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 60 ครัวเรือน
สระน้ำในไร่นา จำนวน 15 ครัวเรือน
 
 
  ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแก่งลาด – บ้านห้วยน้ำไซ (ต.เนินเพิ่ม)
  ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแก่งลาด – บ้านนาโพธิ์ (ต.หนองกะท้าว)
  ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายทางเข้าบ้านห้วยกอก ตำบลห้วยเฮี้ย
  ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายทางเข้าบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลห้วยเฮี้ย
  ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายทางเข้าบ้านตะเคียนทอง ตำบลห้วยเฮี้ย
  ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านลาดคื้อ – บ้านห้วยทรายเหนือ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-889