หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90  
นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 10  
วัด จำนวน 7 แห่ง
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
  - สถานีอนามัยตำบลห้วยเฮี้ย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเฮี้ย
  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  - สถานีอนามัยบ้านห้วยทรายเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเฮี้ย
  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%  
 
โรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน  
  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนบ้านป่าคาย ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเฮี้ย 1 ศูนย์    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำรู้ 1 ศูนย์    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายเหนือ 1 ศูนย์    
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง  
 
 
ประเพณีสงกรานต์/ลอยกระทง ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ในวันเพ็ญเดือนแปด เลี้ยงเจ้าปู่
ประเพณีเทศน์มหาชาติ ในวันออกพรรษา ประเพณีปักธงชัย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-889