หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สิบตำรวจตรีวิรัตน์ คงศรี
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นายปรีชา กุลเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวปริญญาภรณ์ อ่อนด้วง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวนิพร พิมเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-889