คุณคิดว่า อบต.ห้วยเฮี้ย ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 17 )
36.96%
ไฟฟ้า ( 4 )
8.70%
ประปา ( 20 )
43.48%
สาธารณูปโภค ( 3 )
6.52%
ส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
4.35%