หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
 

        ประปาหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการดำรงชีพของราษฎรทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยเฮี้ย จากผลกระทบเรื่องภัยแล้ง "วิกฤติน้ำ"สำหรับการอุปโภค-บริโภค แบบซำซากมาโดยตลอด ยาวนานหลายสิบปี สิ่งหนึ่งที่ผู้คนในชุมชนในตำบลอยากเห็นคือความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เกี่ยวข้องทางตรง ทางอ้อม ต้องผนึกกำลัง ทั้งการอุทิศ ใจ เสียสระผลประโยชน์อันพึงมี ที่ตนเองจะได้รับ และตั้งใจที่แน่วแน่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัญหาใหญ่ก็จะเล็กลง  เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส และยอมรับฟังความคิดเห็น และความแตกต่างทางความคิดระหว่างฝ่ายบริหาร กับ ความต้องการของราษฎรในท้องถิ่น เกาให้ถูกที่คัน เชื่อว่าปัญหาเรื่อง ของการ "วิกฤน้ำ"อุปโภค-บริโภค เป็นเรื่องเล็ก หากมองในตัวเลขของงบประมาณ เรา ก็มีศักยภาพ และมีดีมิใช่น้อยไปกว่าท้องถิ่นอื่นเลย รองช่วยกันหยุดคิด หันหน้าเข้าหากัน พูดคุยและยอมรับฟังกันและกัน ผมเชื่อว่าชุมชนของเรา มีต้นทุนทางสังคมโดยพื้นฐานแล้วเรามีความสามัคคี และความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนของเราหลุดพ้นจากปัญหา "วิกฤติ"น้ำอุปโภค-บริโภค ได้อย่างสิ้นเชิง การบูรณาการและการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา ระหว่างชาวบ้าน,ท้องที่,ท้องถิน,และโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเฟืองจักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างแท้จริง

เขียนโดย   คุณ สรวีย์ กิจชัยอุดมสินท์ (ส.อบต.หมู่ 4 )

วันที่ 8 ก.ย. 2558 เวลา 12.22 น. [ IP : 223.207.250.34 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-889