หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
.............................................
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามการจัดส่งแผนของหมู่บ้านเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๔
 

ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งหมู่บ้านให้จัดส่งแผนของหมู่บ้านซึ่งผ่านการประชาคมแล้ว เอกสารที่หมู่บ้านจะต้องส่งให้ อบต.ห้วย * * * มีอะไรบ้าง ซึ่งตอนนี้ ผมมี รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกรายงานการประชุม แผนงานโครงการที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน

เขียนโดย   คุณ ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๓

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 10.36 น. [ IP : 110.77.152.43 ]  
 

เรียนท่านผู้ใหญ่บ้าน ทาง อบต.ของรูปภาพการจัดเวทีประชาคมของหมู่บ้านด้วย

เขียนโดย   คุณ หน.สป

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 10.39 น. [ IP : 110.77.152.43 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-889